Statutaire naam: Vereniging Kies Leven

KVK Nummer: 86938940

RSIN: 864152620

Bestuur:
Voorzitter: van Os, Dirk-Jan
Secretaris: de Ruiter, Jan
Penningmeester: Hendrikse, Johanna
Beloningsbeleid: Het bestuur ontvangt geen beloning

Samenvatting beleidsplan:
Het uitreiken naar vrouwen (en mannen) die abortus overwegen, hen te waarschuwen voor de gevolgen van abortus voor hun kind en voor henzelf; het geven van advies richting alternatieven, ondersteuning en praktische hulp. Het begeleiden van vrouwen bij de emotionele en geestelijke verwerking na een abortus. Het bevorderen van de bewustwording in de maatschappij en de politiek betreffende de waardigheid van al het menselijk leven.

De benodigde fondsen worden verkregen door middel van giften van particulieren, personen, sponsors, collecten en mogelijke legaten. De verkregen fondsen worden aangewend voor betaling van personeel; aanschaf drukwerk; promotiemateriaal; ondersteuning van vrouwen en overheadkosten.

Downloads